RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję…

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Agnieszka Lisowska, Wilków 1a, 58-125 Pszenno, nr tel.:721 827 902.

Przetwarzam Twoje dane w celu:

 1. zawarcia umowy na przeprowadzenie usługi szkoleniowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wypełniania obowiązków prawnie na mnie ciążących, w tym rachunkowym i archiwizacyjnym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie lub stronę trzecią dochodzenia należności, jak również obrony przed roszczeniami z tytułu wykonania umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wyłącznie te, które są mi niezbędne do wykonania usługi, a konkretnie: 

 1. konieczne do zawarcia umowy szkoleniowej: imię, nazwisko;
 2. dodatkowe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie: nr telefonu, adres e-mail.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przeze mnie do zakończenia  wykonania usługi szkoleniowej.

Jeżeli będę je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, to do momentu jej odwołania. Zgodę możesz odwołać w każdym momencie

Odbiorcami Twoich danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, którym powierzę przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Ja przetwarzam Twoje dane osobowe, a Ty masz określone prawa z tym związane. Oto one: 

 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych osobowych i ich przenoszenia;
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wycofania złożonej zgody na przetwarzanie danych  w każdym dowolnym momencie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Klauzula informacyjna dotycząca bazy marketingowej (newsletter)

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Agnieszka Lisowska, Wilków 1a, 58-125 Pszenno, nr tel.:721 827 902.

Przetwarzam Twoje dane w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym dowolnym momencie.

Odbiorcami Twoich danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mailingu. W moim przypadku jest to usługodawca serwisu MailerLite.

Ja przetwarzam Twoje dane osobowe, a Ty masz określone prawa z tym związane. Oto one: 

 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych osobowych i ich przenoszenia;
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wycofania złożonej zgody na przetwarzanie danych  w każdym dowolnym momencie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Powrót do góry